Privacy en Klachten

 

 

 

Privacyverklaring
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft mijn praktijk een informatieplicht over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens. In mijn praktijk worden gegevens van patiënten niet met derden gedeeld.

Klachtenregeling
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben. Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie. Mijn praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.