Iedereen vraagt zich wel eens af: wie ben ik eigenlijk? Ons zelfbeeld kan zo zijn als het weer: veranderlijk. De ene dag zie ik mezelf als origineel en succesvol en een week later denk ik dat ik au fond onzeker en kwetsbaar ben. We voelen ons dán weer gezinsmens en dán weer de bohemien(e), dán de […]

De Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam –ook wel bekend als de Ritman bibliotheek– is van groot belang voor de Psychoanalyse. Deze bibliotheek huisvest één van ’s werelds belangrijkste verzamelingen van manuscripten en drukwerken uit de Hermetische traditie: (Neo)-Platonisme, Gnostiek, Mystiek en Alchemie. Vaak worden deze stromingen gezien als duistere, primitieve en middeleeuwse tradities. Weliswaar met historische waarde maar sinds de […]

Projectie is een psychologisch verschijnsel dat verdient door iedereen gekend en begrepen te worden. Door projectie te leren herkennen kan escalatie van spanningen en aanvaringen worden voorkomen maar ook het zelfbewustzijn worden geactiveerd en bijdragen aan een objectiever zelfbeeld. Projectie is wanneer men zich niet bewust is van eigenschappen, motieven of emoties van zichzelf en deze bij een ander plaatst. […]

Narcisme lijkt aan de wortel te liggen van veel maatschappelijke problemen. Daarom is het goed eens stil te staan bij de bron van dit verschijnsel. Er bestaat een verschil tussen de manier waarop deze term alledaags gebruikt wordt en zoals ze in de psychoanalyse wordt gebruikt. Normaal verwijst Narcisme losjes gezegd naar ijdel en egoïstisch gedrag. Narcisten kunnen wel kleurrijke mensen zijn maar als het gaat […]

Wat is een droom? Zijn het allemaal onzin verhaaltjes of hebben die schijnbaar willekeurig en bizarre nachtbelevenissen één of andere logica of functie? Het bijzondere aan de droomtoestand is dat dat de dromer meegenomen wordt op avontuur. Niet wij hebben de droom maar de droom heeft ons. Daarmee bedoel ik dat het “ik” in de droom  geen of nauwelijks vrije […]